2019 Group Exhibition, Nanchang, China

2018 Group Exhibition, Shanghai, China

2018 Group Exhibition, Changsha, China

2017 Solo Performance, Bejing, China

2016 Group Exhibition, Beijing, China