2018 Group Exhibition, Kolkata, India

2017 Solo Exhibition, Kolkata, India