CHINA
Li Dan
Chairman
Crossroads Centre Beijing
Nonprofit Community & Art Space
Women’s Film Festival China
No. 18 Dashiqiao Hutong
Jiu Gulou Daije
Xichen District
Beijing, China
crossroadsbeijing@gmail.com