2018 Group Exhibition, Kolkata

2017 Solo Exhibition, Kolkata